Sveriges enda Svenska Tennismagasin

Prenumerera 

Privatperson

Helårsprenumeration av 6 nummer 

Pris: 479 kr (inklusive moms och porto i Sverige) 

Erbjudande till medlemmar i Tennisklubbar

Helårsprenumeration av 6 nummer 

Pris: 379 kr (inklusive moms och porto i Sverige)

Vid prenumeration till utlandet tillkommer porto enligt Postens pristabell

Här startar du din prenumeration

Planerade utgivningsdagar 2018 ser ut enligt följande:

Nr 1: 19 Februari

Nr 2: 23 April

Nr 3: 25 Juni

Nr 4: 27 Augusti

Nr 5: 8 Oktober

Nr 6: 10 December